۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲/۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد .
۲- با حمایت خیّرین و با همکاری موسسه خیریه از ۵۵۰ خانواده ( فقیر ، مسکین ، یتیم و بیمار) به مبلغ شش میلیارد و ششصد و نود میلیون (۶/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .
۳- با حمایت خیّر در افطاری دادن به روزه داران به مبلغ پانصد میلیون ( ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .
۴- کمک مؤسسه خیریه به سه ۳ بیمار( دو سرطانی و یک عمل جراحی چشم ) جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
۵- با حمایت پتروشیمی مخازن سبز ۲۵ سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۵ خانواده به ارزش مالی دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد .
۶- با حمایت خیّرین (کفالت مستمر ایتام) مبلغ یکصدو پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ( ۱۵۸/۵۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۳ کودک یتیم کمک شد .
۷- کمک به ۸۰ خانوار از زلزله زدگان روستای سایه خوش استان هرمزگان ( هر خانوار ۱۵ میلیون تومان )جهت تکمیل ساخت منزل به مبلغ دوازده میلیارد ( ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید