معرفی موسسه

موسسه امجاد اهل الخیر با شماره ثبت ۶۲ در سال ۱۳۹۳ در شهرستان عسلویه با هدف گسترش فرهنگ بذل و بخشش در جهت کمک به نیازمندان و انجام کارهای خیرخواهانه و خداپسندانه با حضور جمعی از دوستان تشکیل گردید.
فعالیت موسسه، رسمی و قانونی می باشد و توسط وزارت کشور و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی صادر کننده مجوز و امور مالیاتی پایش و بررسی می گردد و همچنین موسسه به صورت ماهانه گزارش عملکرد خود را به مراجع ذیصلاح ارائه می نماید. 

اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره 

هیئت موسس
فاطمه حسینی ثریا حسینی عیسی حسینی
هیئت مدیره
ولید کهنسال خلف ادریسی عیسی حسینی
ماجد عرب زاده احمد سالمی عبداله سالمی
ابراهیم عوضی منیره حسینی حمد حسینی
احمد امرالی خالد علیدوست ابراهیم حسنی

موسسه امجاد اهل الخیر در یک نگاه کلی

کمک هزینه ازدواج

مشارکت در برنامه های قرآنی

کمک هزینه تحصیلی

کفالت ایتام

پین کردن این در Pinterest