چگونه می توانید کمک کنید

جهت هماهنگی می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۷۳۷۷۹۰۷۶ آقای حسینی تماس برقرار نمایید.

همه با هم در دستان هم

همه آدم ها، شایسته یک زندگی خوب هستند، بیاییم و به تقسیم این موهبت، کمک کنیم.

آخرین کمپین‌ها

آخرین اخبار

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در تیر ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در تیر ماه ۱۴۰۲

۱_با حمایت خیرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد وشش میلیون وپانصد هزار(٨۶/۵٠٠/٠٠٠)ریال به ۱۷ کودک یتیم کمک شد.۲_با حمایت خیّر به ۳۹۴ مستحق (یتیم،بیمار، بیوه، فقیر و…) به مبلغ دو میلیارد وپانصد و پنجاه میلیون (۲/۵۵۰/٠٠٠/٠٠٠) ریال کمک شد. ۳_کمک به بیمار داخلی جهت تکمیل دوره...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرداد ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) به مبلغ هفتاد وهفت میلیون (٧٧/٠٠٠/٠٠٠)ریال به ١٧کودک یتیم کمک شد. ۲_ با حمایت پتروشیمی مخازن سبز یک عدد آبسردکن به مبلغ یکصد وشصت میلیون (١۶٠/٠٠٠/٠٠٠)ریال برای کلاس قران اهدا شد.۳_کمک به (۹)بیمار جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ یکصد وسی...

گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان مبلغ نه میلیارد ( ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برای تکمیل و تجهیز پروژه مکان و استقرار دستگاه ام آر آی (MRI) بیمارستان رستمانی پارسیان جمع آوری و پرداخت شد .۲- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (...

پین کردن این در Pinterest