برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره کنکور با حضور آقای فربودی

کارگاه آموزشی و مشاوره کنکور با حضور آقای فربودی مشاور انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، جهت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهدای نفت و دخترانه حکمت چاه مبارک با مشارکت و همیاری موسسه خیریه امجاد الخیر در تاریخ ۸ آذر ماه برگزار گردید. در این جلسه آقای فربودی...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در آبان ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر به ۲۴ کودک یتیم به مبلغ نود و هشت میلیون( ۹۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- حمایت خیّر و موسسه از ۴۵۳ نیازمند ( بیمار ، بیوه، سالمند و یتیم) به مبلغ چهار میلیارد و دویست و بیست میلیون( ۴/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۳- مشارکت در خرید لوازم خانگی ( جارو برقی) به مبلغ بیست...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مهرماه ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر به ۲۴ کودک یتیم به مبلغ چهل و پنج میلیون( ۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- کمک به دو بیمار ( عمل جراحی داخلی و شکستگی عضو) به مبلغ هشتاد میلیون( ۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۳- تقدیر از شش ۶ حافظ کل قرآن کریم به مبلغ شصت میلیون(۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۴- اهدا هدایا به دانش آموزان...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در شهریورماه ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر ایتام به ۲۳ کودک یتیم به مبلغ شصت و نه میلیون( ۶۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- با حمایت فروشگاه بن‌کمال ( چاه مبارک) به ۱۰ دانش آموز دختر لباس فرم مدارس به مبلغ پنجاه میلیون(۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اهداء شد . ۳- کمک به دو بیمار ( عمل جراحی دیسک کمر و دیالیز ) به مبلغ...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مردادماه ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر ایتام به ۲۵ کودک یتیم به مبلغ نود و نه میلیون ( ۹۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- حمایت یک خیّر و موسسه از ۱۵ نیازمند و بیمار به مبلغ هفتاد و پنج میلیون( ۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۳- کمک موسسه به ۶ بیمار ( سرطانی، داخلی، قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و چهل میلیون(۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰)...

برگزاری سومین جلسه ارتقاء آموزش منطقه

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به میزبانی دهیاری بستانو سومین جلسه ارتقاء آموزش منطقه برگزار گردید، کار گروه به شرح نتیجه تحقیق و جلسه با معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه جناب آقای محمدی پرداختند و پس از تبادل نظر حاضرین و بیان تجارب، مقرر گردید در حد امکانات موجود جهت...

برگزاری دومین جلسه کمیته ارتقاء آموزش منطقه با حضور فرهنگیان

درتاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ به میزبانی اقای حمدی در ساختمان دهیاری روستای مروع دومین جلسه کمیته ارتقاء اموزش منطقه با حضور جمعی از فرهنگیان برگزار گردید، در این جلسه پس از تبادل نظر، افرادی به عنوان کارگروه اجرایی به منظور هماهنگی و پیگیری امر آموزش واجرای برنامه های مورد...

مراسم روز کودک در مدرسه استثنائی روستای بستانو

مشارکت و حضور آقایان رزمگاه و ادریسی از موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مراسم مدرسه استثنائی روستای بستانو بمناسبت روز کودک ۱۸ مهر ۱۴۰۲

برگزاری نشست دوستانه به میزبانی موسسه خیریه امجاد اهل الخیر با فرهنگیان منطقه به منظور ارتقاء سطح آموزش

نشستی دوستانه به میزبانی موسسه خیریه امجاد اهل الخیر با فرهنگیان منطقه به منظور ارتقاء سطح اموزش در تاریخ ۴ مهرماه برگزار گردید، پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید جلسات بشکل دوره ای برگزار گردد و راه های همکاری بررسی شود، در این راستا از فرهنگیان و علاقمندان به ارتقاء...

دیدار با اعضای انجمن خیریه و خدمات اجتماعی شهر بستک

دیدار هیئت مدیره موسسه خیریه با اعضای انجمن خیریه وخدمات اجتماعی شهر بستک آقایان صالحی و راستی در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ جهت تبادل نظر و انتقال تجارب
برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره کنکور با حضور آقای فربودی

برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره کنکور با حضور آقای فربودی

کارگاه آموزشی و مشاوره کنکور با حضور آقای فربودی مشاور انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، جهت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهدای نفت و دخترانه حکمت چاه مبارک با مشارکت و همیاری موسسه خیریه امجاد الخیر در تاریخ ۸ آذر ماه برگزار گردید. در این جلسه آقای فربودی...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در آبان ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در آبان ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر به ۲۴ کودک یتیم به مبلغ نود و هشت میلیون( ۹۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- حمایت خیّر و موسسه از ۴۵۳ نیازمند ( بیمار ، بیوه، سالمند و یتیم) به مبلغ چهار میلیارد و دویست و بیست میلیون( ۴/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۳- مشارکت در خرید لوازم خانگی ( جارو برقی) به مبلغ بیست...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مهرماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مهرماه ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر به ۲۴ کودک یتیم به مبلغ چهل و پنج میلیون( ۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- کمک به دو بیمار ( عمل جراحی داخلی و شکستگی عضو) به مبلغ هشتاد میلیون( ۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۳- تقدیر از شش ۶ حافظ کل قرآن کریم به مبلغ شصت میلیون(۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۴- اهدا هدایا به دانش آموزان...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در شهریورماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در شهریورماه ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر ایتام به ۲۳ کودک یتیم به مبلغ شصت و نه میلیون( ۶۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- با حمایت فروشگاه بن‌کمال ( چاه مبارک) به ۱۰ دانش آموز دختر لباس فرم مدارس به مبلغ پنجاه میلیون(۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اهداء شد . ۳- کمک به دو بیمار ( عمل جراحی دیسک کمر و دیالیز ) به مبلغ...

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مردادماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مردادماه ۱۴۰۲

۱- کفالت مستمر ایتام به ۲۵ کودک یتیم به مبلغ نود و نه میلیون ( ۹۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- حمایت یک خیّر و موسسه از ۱۵ نیازمند و بیمار به مبلغ هفتاد و پنج میلیون( ۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۳- کمک موسسه به ۶ بیمار ( سرطانی، داخلی، قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و چهل میلیون(۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰)...

برگزاری سومین جلسه ارتقاء آموزش منطقه

برگزاری سومین جلسه ارتقاء آموزش منطقه

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به میزبانی دهیاری بستانو سومین جلسه ارتقاء آموزش منطقه برگزار گردید، کار گروه به شرح نتیجه تحقیق و جلسه با معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه جناب آقای محمدی پرداختند و پس از تبادل نظر حاضرین و بیان تجارب، مقرر گردید در حد امکانات موجود جهت...

پین کردن این در Pinterest