گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان مبلغ نه میلیارد ( ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برای تکمیل و تجهیز پروژه مکان و استقرار دستگاه ام آر آی (MRI) بیمارستان رستمانی پارسیان جمع آوری و پرداخت شد .۲- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (...
سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

با یاری خداوند مهربان و همراهی و حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد...
گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲/۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد .۲- با حمایت خیّرین و با همکاری موسسه خیریه از ۵۵۰ خانواده ( فقیر ، مسکین ، یتیم و...
گزارش فعالیت های موسسه در اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّر به ۱۱۰ یتیم مبلغ یک میلیارد و هفت میلیون ( ۱/۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۲-با حمایت خیّر به ۳ زوج هدیه ازدواج به مبلغ سی و پنج میلیون ( ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال اهداء شد . ۳- با حمایت خیّر به ۱۰ بیمار ( سرطانی ، داخلی و قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و سی و چهار...
گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۷ نیازمند( بیمار سرطانی و فقیر ) به مبلغ هشتاد و نه میلیون ( ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۳- اهداء ۳۰ سبد غذایی( شامل ۹ قلم) توسط شرکت...

پین کردن این در Pinterest