خدمات موسسه خیریه ما

بر طبق اساسنامه موسسه، خدمات خیریه ما شامل موارد ذیل می باشد:

۱- کمک به مستضعفین از جمله اکرام و اطعام ایتام و مساکین، خانواده های بی سرپرست، معلولین، سالمندان و بیماران مستمند
۲- کمک به جوانان بی بضاعت در امور تحصیلات، اشتغال و تاهل
۳- کمک به خانواده های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه های خوداشتغالی زنان سرپرست خانواده
۴- کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراسم تعزیه و اطعام، جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم، جلسات معارف اسلامی در مساجد و فرهنگسراها، اهدا کتب اسلامی و علمی و لوازم به مساجد، کتابخانه ها، مراکز تعلیم و تربیت و درمانگاه های مناطق محروم
۵- کمک های نقدی و غیرنقدی برای سایر مواردمندرج در بند (ج) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و هرگونه اعمال نیکوکاری علاوه بر موارد فوق که در آیین نامه های داخلی موسسه به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد.
۶- ایجاد زمینه و اماکن وقفی
۷- حمایت از بیماران سرطانی و بیماران خاص 

در راستای تحقق ارائه خدمات به مردم عزیز، از تمام خیرین، معلمان، مهندسین، پزشکان و دیگر اقشار گرامی که توانایی ارائه هر گونه کمک به ما را دارند درخواست می نماییم قدم پیش نهاده و با موسسه تماس حاصل نمایند.

پین کردن این در Pinterest