۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ هشتاد و نه  میلیون و هشتصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۷۵ کودک یتیم مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیون ریال کمک شد .

۳- با حمایت خیّر  به ۱۷ بیمار سرطانی و صعب العلاج مبلغ یکصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال کمک شد.

۴- با حمایت خیّر به ۱۲ نیازمند مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال کمک شد .

۵- اهداء هدیه ازدواج به یک زوج به  مبلغ ده میلیون ریال .

۶- با حمایت خیّر به ۴ حافظ کل قران کریم برای هرکدام هدیه ای به ارزش مالی پانزده میلیون که جمعاً شصت میلیون ریال اهداء شد.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید