۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ چهل میلیون و هشتصد هزار ریال به ۲۰ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۸۴ خانواده نیازمند در منطقه بستک (روستاهای خشاوه ، کوخرد  ، زیر و رودبار ) ۸۴ سبد غذایی به ارزش مالی دویست و نوزده میلیون و دویست و چهل هزار ریال کمک شد .

۳ – با حمایت خیّر  به ۱۳ بیمار ( سرطانی ، صعب العلاج و بیماران حوادث رانندگی )  مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال کمک شد .

۴ – با حمایت خیّر یک عدد ویلچر برای بیمار به ارزش مالی بیست میلیون ریال اهدء شد .

۵- کمک به بیمار حوادث رانندگی جهت تکمیل دوره درمان شکستگی مهره گردن به مبلغ پانزده میلیون ریال .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید