۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ شصت و هشت میلیون ریال به ۲۹ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۱۳ نیازمند  مبلغ  شصت میلیون و یکصد هزار ریال کمک شد .

۳- با حمایت خیّر یک عدد آبسرد کن با مخزن دو هزار لیتری برای کلاس های مکتب قران کریم روستای بستانو به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال خریداری و اهداء شد  .

۴- کمک به ۳  بیمار ( دیالیزی ،کلیوی و داخلی ) جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ سی میلیون ریال .

۵- مشارکت مؤسسه خیریه در جشن شکوفه ها دبستان شهید ابراهیمی روستای سهمو جنوبی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید