۱- با حمایت خیرین ، جوانان و خیر خواهان یکهزار و چهارصد و پنجاه (۱۴۵۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۱۴۵۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب ( بوشهر و هرمزگان ) به ارزش مالی نه میلیارد و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال تقسیم شد .

۲- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ شصت و هشت میلیون و ششصد هزار ریال به ۴۵ کودک یتیم کمک شد .

۳- با حمایت خیّر به ۲۳۵ خانواده نیازمند مبلغ یک میلیارد و یکصد و نود و پنج میلیون و دویست هزار ریال کمک شد .

۴- مشارک ۳ خیّر در افطاری دادن به روزه داران به مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال.

۵- با حمایت ۲ خیّر از شهر چاه مبارک به ۶۶ خانواده نیازمند از همان شهر به ارزش مالی دویست و چهارده میلیون ریال کمک شد .

۶- با حمایت ۲ خیّر به نیازمندان روستای رودبار از توابع بستک مبلغ دویست و سی میلیون ریال کمک شد .

۷- با حمایت خیّر ۲۰ سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۰ خانواده نیازمند به ارزش مالی یکصد میلیون ریال تقسیم شد .

۸- با حمایت خیّر ۴۰ کیسه برنج ۱۰ کیلویی بین ۴۰ خانواده به ارزش مالی یکصد و شش میلیون ریال تقسیم شد .

۹- با حمایت کمیته بانوان موسسه خیریه امجاد اهل الخیر به ۴۳ یتیم به مبلغ پنجاه میلیون ریال کمک شد .

۱۰- با حمایت خیّر به ۵  بیمار صعب العلاج جهت تکمیل دوره درمان مبلغ پنجاه میلیون  ریال اهداء شد .

۱۱- با حمایت خیّر ۱۵۰ کیلو گوشت گوساله بین ۱۵۰خانواده به ارزش مالی یکصد و پنجاه و هفت میلیون ریال تقسیم شد .

۱۲- با حمایت خیّر یک عدد کولر گازی پنجره ای( مستعمل )  و یک عدد یخچال ( مستعمل ) به خانواده نیازمند به ارزش مالی یکصد و پنج میلیون ریال اهدا شد .

۱۳- با حمایت خیّر بین ۳۱ خانواده خرما و ماست جهت افطار به ارزش مالی سی و پنج میلیون ریال تقسیم شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید