۱- با حمایت محسنین، جوانان و خیر خواهان دو هزار و دویست و پنج (۲۲۰۵) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۲۰۵ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی شانزده میلیارد و پانصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال تقسیم شد .

۲- با حمایت خیّرین از یک هزار و نه ( ۱۰۰۹ ) فقیر ، مسکین ، یتیم و بیمار مبلغ چهار میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال کمک شد .

۳- با حمایت خیّر در افطاری دادن به روزه داران به مبلغ دویست میلیون ریال .

۴- مشارکت مؤسسه خیریه در اهداء جوایز مسابقات قرآن کریم مجتمع قرآنی امام علی ( ع ) سهمو جنوبی با حمایت خیّر به مبلغ سی میلیون ریال .

۵- با حمایت خیّر ۶۰ کیسه برنج افطاریه بین ۶۰ خانواده نیازمند به ارزش مالی دویست و شانزده میلیون ریال تقسیم شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید