۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار ( ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۲۲ نیازمند( مسکین ، بیمار ) به مبلع یکصد و بیست و هفت میلیون ( ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .

۳- مشارکت موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرید دستگاه های کراتومتری و آی اسکن برای خدمات چشم بزشکی *( عمل جراحی چشم ) بیمارستان رستمانی پارسیان و آن هم با حمایت خیّر و طی هماهنگی های صورت گرفته با مؤسسه خیریه سلامت بیمارستان رستمانی به مبلغ ششصد و پنجاه و هفت میلیون و سیصد هزار( ۶۵۷/۳۰۰/۰۰۰ ) ریال .

۴- هدیه ازدواج برای یک زوج به مبلغ بیست میلیون ( ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .

۵-  کمک به بیمار داخلی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پانزده میلیون ( ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید