۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۷ کودک یتیم کمک شد .
۲- با حمایت خیّر به ۳۷۹ نیازمند( مسکین ، بیمار ، یتیم ) به مبلع دو میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون (۲/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .
۳- با همکاری برادران هلالی، میز و صندلی های مدرسه شهید شیخی روستای خیارو به مبلغ مالی پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال ترمیم و تعمیر شده اند .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید