۱- کفالت مستمر به ۲۴ کودک یتیم به مبلغ نود و هشت میلیون( ۹۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲- حمایت خیّر و موسسه از ۴۵۳ نیازمند ( بیمار ، بیوه، سالمند و یتیم) به مبلغ چهار میلیارد و دویست و بیست میلیون( ۴/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۳- مشارکت در خرید لوازم خانگی ( جارو برقی) به مبلغ بیست میلیون(۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید