۱- کفالت مستمر ایتام به ۲۵ کودک یتیم به مبلغ نود و نه میلیون ( ۹۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲- حمایت یک خیّر و موسسه از ۱۵ نیازمند و بیمار به مبلغ هفتاد و پنج میلیون( ۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۳- کمک موسسه به ۶ بیمار ( سرطانی، داخلی، قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و چهل میلیون(۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۴- مشارکت موسسه خیریه در خرید دستگاه تصفیه آب دیالیز بیمارستان رستمانی به مبلغ دویست میلیون(۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید