۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ  سی و پنج میلیون  ریال به ۲۳ کودک یتیم کمک شد .

۲- اهداء ۳۰۲ پکیج نوشت افزار برا ی دانش آموزان نیازمند منطقه به ارزش مالی چهارصد میلیون ریال .

۳- کمک به بیمار دیابتی بابت عمل جراحی قطع پا از زانو و تکمیل دوره درمان چشم به مبلغ شصت میلیون ریال . ۲۸/۰۶/۱۴۰۰

۴- با حمایت خیّر یک عدد تنور گازی خانگی جهت اشتغال زایی به مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال خریداری و اهداء شد . ۰۱/۰۷/۱۴۰۰

۵- کمک به بیمار قلب و عروق جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ بیست میلیون ریال . ۱۷/۰۷/۱۴۰۰

۶- با حمایت خیرین و موسسه خیریه به خانواده دارای فرزندی که دارای بیماری اسپلینت ( عفونت شدید دهان ، دندان و لثه ها ) مبلغ شصت و پنج میلیون ریال کمک شد . ۲۲/۰۷/۱۴۰۰

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید