۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ یکصد و پانزده ( ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۳۵ کودک یتیم کمک شد .
۲- با حمایت خیّر به ۳ نیازمند مبلغ پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .
۳- با حمایت خیّرین و موسسه خیریه بدهی مالی جرائم غیر عمد محکوم به زندان به مبلغ یکصد میلیون ( ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال پرداخت شد .
۴- با حمایت خیّر ۵۲ عدد رحل قرآن ( مرفع ) به ارزش مالی سی میلیون ( ۳۰/۰۰۰/۰۰ ) ریال خریداری و اهداء شد .
۵- کمک به بیمار کلیوی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ ده میلیون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .
۶- کمک به بیمار ارتوپدی جهت عمل جراحی زانو به مبلغ سی میلون ( ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .
۷- کمک به ۴۱۸ مستحق از بیماران ، ایتام و فقرا و مساکین به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ( ۱/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال
۸-با حمایت خیّر ۲۲۰ کیلو گرم از گوشت قربانی بین فقرا به ارزش مالی سیصد و سی میلیون ( ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال توزیع شد .
۹- کمک های نقدی انسان دوستانه خیرین و محسنین به هموطنان زلزله زدگان در منطقه بندر لنگه مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .
۱۰- مشارکت موسسه خیریه در اهداء جوائز مسابقه عروه الوثقی کانون فرهنگی هنری علی بن ابیطالب سهمو‌جنوبی به مبلغ چهل ‌میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

کل فعالیت های مؤسسه خیریه امجاد اهل الخیر در تیر ماه مبلغ سیزده میلیارد و پانصد و‌نود میلیون ( ۱۳/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید