موسسه ی امجاد اهل الخیر آماده ی دریافت زکات مال شما عزیزان در جهت کمک به نیازمندان می باشد.

جهت پرداخت از لینک و یا صفحه ی تماس با ما استفاده نمایید.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید