بسم الله الرحمن الرحیم 

با استعانت از خداوند بزرگ ، هیئت برگزار کننده ی نهمین جشن ازدواج دسته جمعی شهر چاه مبارک با همکاری موسسه ی خیریه امجاد اهل الخیر شهرستان عسلویه در نظر دارد با یاری شما مردم مهربان و عزیز، اقدام به جمع آوری کمک هزینه ی ازدواج برای تازه عروسان و تازه دامادان گرامی نماید.

این مراسم ان شا الله در روز هیجده اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

#الباقیات الصالحات 
🔹تصدق لصندوق الزواج الجماعی

بدل اقامه حفلات متعدده وعلی حده ،تنظیم حفل واحد یستفید منها العشرات ، ویساهم فی تحقیق غایات:

🟡دینیه (اعفاءالشباب والشابات و تحصینهم ..)
🟢اجتماعیه(تکوین الاسر و…)
🔵اقتصادیه(تخفیف الاعباء المالیه والمادیه و.)
🟣توطیدالمحبه وروح التعاون ولتکافل
🟤حفظ العادات والقیم والرسوم المحموده 
🔴ادخال الفرح والسرور 
⚫️بداء حیاه زوجیه خالیه من الدیون
🟢و…


لکی یستمر هذا المشروع الخیری تدعو اللجنه المنظمه للاعراس الجماعیه فی مدینه چاه مبارک الخیرین الافاضل للتبرع لصندوق العرس الجماعی لاقامه حفل زواج ۳۲ شاب وشابه و ذالک عبر المساهمه عبر الحساب البنکی لموسسه خیریه امجاد اهل الخیر:
تجارت :

رقم الحساب ( شماره حساب ):
۲۶۰۹۸۸۷۰۶۳

رقم البطاقه ( شماره کارت ):
۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۶۲۶-۵۵۲۰
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
۰۰۹۸۹۳۷۰۴۸۰۶۳۰
۰۰۹۸۹۱۷۱۷۲۷۳۶۲
۰۰۹۸۷۷۳۷۳۲۶۷۲۲

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید