مشارکت و حضور آقایان رزمگاه و ادریسی از موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در مراسم مدرسه استثنائی روستای بستانو بمناسبت روز کودک ۱۸ مهر ۱۴۰۲

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید