دیدار هیئت مدیره موسسه خیریه با اعضای انجمن خیریه وخدمات اجتماعی شهر بستک آقایان صالحی و راستی در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ جهت تبادل نظر و انتقال تجارب

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید