کارگاه آموزشی و مشاوره کنکور با حضور آقای فربودی مشاور انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، جهت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهدای نفت و دخترانه حکمت چاه مبارک با مشارکت و همیاری موسسه خیریه امجاد الخیر در تاریخ ۸ آذر ماه برگزار گردید.

در این جلسه آقای فربودی رهنمودهای مفیدی به دانش آموزان در جهت بهبود مراحل تحصیلی و کنکور آنها ارائه کردند.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید