در پی زلزله ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲ در شهر اوز جمعی از اعضای موسسه امجاد اهل الخیر بر آن شدند که جهت بازدید میدانی از مناطق زلزله زده به شهر اوز سفر کنند، در تاریخ ۹ شهریور با حضور در انجمن سلامت امیدوار شهر اوز و دیدار با دوستان هیئت مدیره آقایان حاج مزرعی و سید هاشمی وامیدوار و حضور دوستان از انجمن خدمات اجتماعی بندر عباس آقایان محمد ملایی و حاج عبدالله به تبادل نظر پرداختند.
خداوند متعال را شکر گذاریم که در این حادثه کسی آسیب ندید.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید