گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرداد ماه ۱۴۰۳

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرداد ماه ۱۴۰۳

۱_ با حمایت خیّـــرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد وسی و هفت میـلیـون و پانصد هزار ( ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۲ کودک یتیم کمک شد. ۲- با حمایت فروشگاه پوشاک برادران صباحی ( شهر چاه مبارک ) ۸۴ عدد لباس فرم مدارس دخترانه به نیازمندان جاسک به ارزش مالی چهارصد و بیست میلیون (...
گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در اردیبهشت ۱۴۰۳

١- کفالت مستمر ایتام برای ۹ کودک یتیم ( ۳۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال ۲- اهدای هدیه ازدواج به ۲ زوج با حمایت خیّر به مبلغ (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اهداء شد. ۳- با حمایت خیّر به ۲ بیمار جهت تکمیل دوره درمان و ۳ نیارمند به مبلغ ( ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک...
بخش MRI بیمارستان رستمانی پارسیان وارد مدار خدمت شد

بخش MRI بیمارستان رستمانی پارسیان وارد مدار خدمت شد

به گزارش بستان نیوز، عصر دیروز (۲۰ اردیبهشت ماه)، طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دستگاه MRI در بیمارستان رستمانی پارسیان نصب و این بخش در مدار خدمت به مردم قرارگرفت. بخش MRI بیمارستان پارسیان با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال به کمک...
سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

با یاری خداوند مهربان و سپس حمایت خیّرین، محسنین، جوانان و خیرخواهان تعداد ۲۰۱۵ سبد غذایی در ماه مبارک رمضان، به ارزش مالی بیست و چهارمیلیارد و یکصد و هشتاد میلیون (۲۴/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال جمع آوری و در بین نیازمندان منطقه توزیع...
گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در فروردین ۱۴۰۳

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در فروردین ۱۴۰۳

١_ با حمایت خیّرین ، محسنین ، جوانان وخیرخواهان ۲۰۱۵ سبد غذایی به ارزش مالی بیست و چهارمیلیارد و یکصد و هشتاد میلیون (۲۴/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال بین ۲۰۱۰ خانواده تقسیم شد .٢- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هفتاد میلیون ( ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۱۰ کودک یتیم کمک شد .٣- کمک...

پین کردن این در Pinterest