طرح جمع آوری ۹۰۰ میلیون تومان جهت خرید دستگاه MRI

طرح جمع آوری ۹۰۰ میلیون تومان جهت خرید دستگاه MRI

این کمپین پایان یافته است با هدف تامین ۹۰۰ میلیون تومان جهت تجهیزو راه اندازی ساختمان MRI شهر پارسیان کمپینی در حال برگزاری است، موسسه امجاد اهل الخیر عسلویه هم چون همیشه از همشهریان و هم میهنان خیر و گرامی تقاضا دارد ما را در این امر خدا پسندانه و انسان دوستانه یاری...

پین کردن این در Pinterest