طرح جمع آوری ۲۰۰۰ سبد غذایی بمناسبت ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵

طرح جمع آوری ۲۰۰۰ سبد غذایی بمناسبت ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵

این کمپین پایان یافته است خداوند متعال می فرمایند:   ❁مَثَل کسانی‌ که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند دانه‌ای است که هفت خوشه می‌رویانَد که در هر خوشه یکصد دانه است؛ و خدا برای هر ‌کس که بخواهد چند برابر می‌کند و خداوند گشایشگرِ داناست ❁...
جمع آوری ۲۰۰۰ سبد غذایی بمناسبت ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴

جمع آوری ۲۰۰۰ سبد غذایی بمناسبت ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴

این کمپین پایان یافته است به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ماه بخشش، خیر و برکت و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، اهمیت اجرای طرح سبد رمضان امسال در مناطق ساحلی جنوب کشور بیش از پیش می باشد. خداوند متعال می فرمایند:   ❁ و غذا را با اینکه دوست دارند به...

پین کردن این در Pinterest