طرح کمک به خرید نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند

طرح کمک به خرید نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند

این کمپین پایان یافته است موسسه خیریه امجاد اهل الخیر شهرستان عسلویه در نظر دارد همچون چند سال گذشته، طرح جمع آورى کمک به خرید نوشت افزار را براى دانش آموزان یتیم و کم بضاعت از روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز و تا حصول مبلغ مورد نیاز ۱۰۰ میلیون تومان ادامه دهد. این...

پین کردن این در Pinterest